ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣ

Στοιχεία σχολείου

e-mail: mail@lyk-soufl.evr.sch.gr

Τηλέφωνο: 2554 0 22294

Ταχυδρομική διεύθυνση: Ερμού 1, 68400 Σουφλί

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις (Links)

από τους μαθητές (2002-2003) Καραθανάση Π - Κουρτίδη Σ

http://www.ypepth.gr/
Αυτή η διεύθυνση αναφέρεται στο υπουργείο, στα θρησκεύματα και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει: το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, σπουδές μετά το Γυμνάσιο, σπουδές μετά το Λύκειο, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, φυσική αγωγή. Περιλαμβάνει επίσης την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η οποία περιέχει (τη διεύθυνση της Α/θμιας, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό). Την δευτεροβάθμια εκπαιδεύσει η οποία περιέχει (το Γυμνάσιο, το Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ, αγωγή υγείας κ.α), επίσης περιλαμβάνει και την ανωτάτη και ιδιωτική εκπαίδευση.

http://www.edra.gr/
Αυτή η διεύθυνση περιλαμβάνει: αποτελέσματα επιτυχόντων σε πανελλαδικές εξετάσεις, θέσεις αναπληρωτών καθηγητών, διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων, προκηρύξεις, εξεταστέα ύλη, υπουργικές εγκυκλίους, κανονισμούς λειτουργίας σχολίων κ.α.

http://www.pi-schools.gr/
Αυτή η διεύθυνση περιλαμβάνει: την διοικητική οργάνωση του παιδαγωγικού ινστιτούτου (πρόεδρος, ολομέλεια, συμβούλιο κ.α), μαθήματα (όπως ιστορία, μαθηματικά, φυσική, χημεία) δραστηριότητες (όπως Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή, Σ.Ε.Π κ.α).

http://www.in.gr/
Αυτή η διεύθυνση περιλαμβάνει: μηχανή αναζήτησης, τον κατάλογο του ελληνικού Internet, ειδήσεις σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αναλυτικά όλες τις μετοχές. Περιέχει άρθρα σχετικά με την Υγεία, τον αγροτουρισμό, τους υπολογιστές, το Δίκτυο. Επίσης και προγράμματα κινηματογράφων, θεάτρων, εστιατορίων στην Αθήνα και στη Θεσ/νίκη.

http://www.flash.gr/
H διεύθυνση περιλαμβάνει: μηχανή αναζήτησης, ειδήσεις σε Ελλάδα και κόσμο, οικονομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τεχνολογία για υπολογιστές, αθλητικά νέα, διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, εβδομαδιαίο τηλεοπτικό πρόγραμμα και θεατρικές παραστάσεις και κινηματογράφους στην Αθήνα.

http://www.sch.gr/
Το Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο περιλαμβάνει: γενικές πληροφορίες για το δίκτυο, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, υπηρεσίες του δικτύου, στατιστικά χρήσης. Περιέχει ενημερωτικά δελτία τύπου, εκδηλώσεις, ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκπαίδευση, δημοσιεύματα και ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.