Αρχική

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΜΕ ΕΥΠΑΘΗ ΑΤΟΜΑ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ & ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-04-2021

Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Γενικά.

Μαθητές/τριες που συνοικούν με άτομα ευπαθών ομάδων έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε τμήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να δικαιολογηθούν οι απουσίες τους για το Β΄ τετράμηνο έπειτα από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έγκριση ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Κατάθεση δικαιολογητικών στο σχολείο μέχρι την Δευτέρα 19-04-2021.
 
  Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
  1. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) για την συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  2. σε σφραγισμένο φάκελο α) το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα / νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής), ότι επιθυμούν η Επιστημονική Επιτροπή  να προβεί στην επεξεργασία των φακέλων τους.
Επισυνάπτονται τα αντίστοιχα ΦΕΚ:
α) ΦΕΚ Β΄455/06-02-2021 (επισημαίνονται με χρώμα τα νοσήματα ατόμων που συγκατοικούν με μαθητή/τρια, βάσει των οποίων μαθητής/ μαθήτρια δικαιούται την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων
β) ΦΕΚ Β΄1512/14-04-2021 (τροποποίηση)