Ενδοσχολικές δραστηριότητες

3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με αναπηρία

3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους με αναπηρία. Οι μαθητές του Λυκείου Σουφλίου έστειλαν τις προσωπικές ευχές τους στους μαθητές του Ειδικού Σχολείου και του Συλλόγου ΑΜΕΑ: Νήμα Ζωής της πόλης μας.

ΑΜΕΑ

Περισσότερα: 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με αναπηρία

  • Προβολές: 12

European Day of Languages

Celebrate the European Day of Languages with us!

Throughout Europe, 800 million Europeans are represented in the Council of Europe's 47 member states and all are encouraged to discover more languages at any age, as part of or alongside their studies. This stems from the Council of Europe’s conviction that linguistic diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the rich cultural heritage of our continent. Therefore, the Council of Europe, in Strasbourg, promotes plurilingualism in the whole of Europe. 

At the Council of Europe’s initiative, the European Day of Languages has been celebrated every year since 2001 on 26 September - together with the European Commission.

Γιορτάστε  την  Ευρωπαϊκή  Ημέρα  Γλωσσών  μαζί  μας!

Σε όλη την Ευρώπη, 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι εκπροσωπούνται από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενθαρρύνονται να μάθουν όλο και περισσότερες ξένες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία, εντός ή εκτός σχολείου. Το γεγονός αυτό πηγάζει από την πεποίθηση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί εργαλείο για την επίτευξη ευρύτερης διαπολιτισμικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μας. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο προωθεί την πολυγλωσσία σε όλη την Ευρώπη. 
Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το 2001 η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Προβολές: 105

Επικοινωνία

MapΕρμού 1, 68400, Σουφλί

phone 2554022294

fax 2554022294

email mail@lyk-soufl.evr.sch.gr