Εγγραφές στη Β' τάξη

Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες,

 
   Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα  Σπουδών για τους μαθητές του Γενικού Λυκείου, προβλέπεται ως υποχρεωτική η διδασκαλία και Β΄ Ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά).
   Ωστόσο, επειδή στο e-eggrafes  δεν έχει ανοίξει το πεδίο συμπλήρωσης για την επιλογή Β΄ ξένης γλώσσας, σας προωθούμε Υπ. Δήλωση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο e-mail  του σχολείου (αμέσως μόλις κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφή) με την επιλογή των παιδιών σας για την Β΄ ξένη γλώσσα (ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ).
   Η Υπ. Δήλωση θα συμπληρωθεί από τα παιδιά σας με τα δικά τους προσωπικά στοιχεία και θα υπογραφεί επίσης από τα ίδια. Από εσάς ζητούμε να έχετε γνώση της συμπλήρωσης της Υπ. Δήλωσης με την επιλογή τους και την μέριμνα για την αποστολή της στο σχολείο, ώστε να δημιουργηθούν έγκαιρα τα αντίστοιχα τμήματα.
 
 *** Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής (02-07-2020) και την κατανομή των μαθητών στα σχολεία, θα ενημερωθείτε εκ νέου ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής και τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομίσετε στο σχολείο μας.
 
Ξανθοπούλου Ειρήνη, ΠΕ02
Διευθύντρια ΓΕΛ Σουφλίου
 
  • Προβολές: 267