Έντυπα εγγραφών 2023-2024

Μετά την τοποθέτηση των μαθητών στο Λύκειο είναι αναγκαίο να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11-09-2023) με κάθε πρόσφορο τρόπo (e-mail ή δια ζώσης), τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο για το έτος 2023-2024:

*** Για μαθητές της Α΄ τάξης όλα τα έντυπα που ακολουθούν

*** Για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης τα έντυπα στους αριθμούς 1 (το εκτυπώνετε από το σύστημα e-eggrafes με τους κωδικούς σας taxisnet), 2 και 3 και 6.

 1. Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο Α' κηδεμόνας στο e-eggrafes, όπου θα αναγράφεται το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, όπως εκείνο έχει υποβληθεί
 3. Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφών του ΓΕΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Α' κηδεμόνα
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας
 5. Πληροφοριακό δελτίο 1 με τα στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
 6. Πληροφοριακό δελτίο 2 με τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΈΝΤΥΠΟ ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από γιατρό
 8. Υπόδειγμα αίτησης κηδεμόνα
 • Προβολές: 110

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής & Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ.–ΕΠΑ.Λ.–Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Προβολές: 105

Έντυπα εγγραφών 2022-2023

Μετά την τοποθέτηση των μαθητών στο Λύκειο είναι αναγκαίο να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (12-09-2022) με κάθε πρόσφορο τρόπo (e-mail ή δια ζώσης), τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο για το έτος 2022-2023:

*** Για μαθητές της Α΄ τάξης όλα τα έντυπα που ακολουθούν

*** Για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης τα έντυπα στους αριθμούς 1 (το εκτυπώνετε από το σύστημα e-eggrafes με τους κωδικούς σας taxisnet), 2 και 3.

 1. Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο Α' κηδεμόνας στο e-eggrafes, όπου θα αναγράφεται το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, όπως εκείνο έχει υποβληθεί
 3. Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφών του ΓΕΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Α' κηδεμόνα
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας
 5. Πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
 6. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΈΝΤΥΠΟ ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από γιατρό
 7. Υπόδειγμα αίτησης κηδεμόνα
 • Προβολές: 155

Έναρξη προετοιμασίας της διαδικασίας εγγραφών στο Λύκειο για το 2023-2024

Αγαπητοί/ές Γονείς & Κηδεμόνες,

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ για την προετοιμασία της διαδικασίας ηλ. εγγραφών των παιδιών σας στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2023-2024, στο σύστημα e-eggrafes πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες.
Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή την ενημερωτική επιστολή
 • Σε πρώτη φάση θα πρέπει να συμπληρώσετε τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις που βρίσκονται πιο κάτω, η μία αφορά τον γονέα/κηδεμόνα που έχει οριστεί ως υπεύθυνος να υποβάλλει την ηλ. δήλωση εγγραφής και η άλλη τον έτερο κηδεμόνα που συναινεί.
 • Τις δύο Υπ. Δηλώσεις τις υπογράφετε είτε με γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ είτε μέσω gov.gr και πρέπει να τις επιστρέψετε στο σχολείο ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-05-2023.

Θα σας βοηθήσει ο ακόλουθος σύνδεσμος:  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses 

Συνοδευτικά έντυπα :

 1. Ενημερωτική επιστολή
 2. Υπεύθυνη δήλωση Α : Δήλωση Κηδεμόνα
 3. Υπεύθυνη δήλωση Β : Συναίνεση έτερου Κηδεμόνα

 

 
 • Προβολές: 101

Ηλεκτρονικές αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής & Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio ,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Προβολές: 164