Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Eυρωπαϊκός διαγωνισμός μετάφρασης για νέους μεταφραστές: JUVENES TRANSLATORES

Την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 τρεις μαθήτριες της Γ’ Τάξης του σχολείου μας συμμετείχαν στον ετήσιο ευρωπαϊκό διαγωνισμό μετάφρασης για νέους μεταφραστές (JUVENES TRANSLATORES), που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης.

 

μεταφραση 3

Ο διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/ μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, τα συμμετέχοντα σχολεία προκύπτουν μετά από κλήρωση και στόχο έχει την προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και τη μετάφραση « για να είναι οι Ευρωπαίοι ενωμένοι μέσα από τη διαφορετικότητα - σύμφωνα με το γνωστό σύνθημα της ΕΕ - και να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και άλλες γλώσσες εκτός από τη δική τους.» Ο ετήσιος διαγωνισμός μετάφρασης Juvenes Translatores, που διεξάγεται από το 2007, σκοπό έχει να βοηθήσει όλους εκείνους που διψούν να μάθουν ξένες γλώσσες. Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, ερχόμαστε πιο κοντά στους άλλους και κατανοούμε καλύτερα την κουλτούρα τους.

μεταφραση 2

Οι μαθήτριες που συμμετείχαν απόλαυσαν τη διαδικασία την οποία έκριναν ως ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική.

Μπράβο τους!

μεταφραση