36η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής ΕΚΝΕ

36η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΕΚΝΕ)

     Στις 1 Δεκεμβρίου 2017 και για τέσσερις ημέρες οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Κρικελά Αθανασία-Ρηγίνα και Πόπουρα Ελευθερία με υπεύθυνη την κ. Παρασκευά Παναγιώτα συμμετείχαν στην 36η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος (ΕΚΝΕ) στη Θεσσαλονίκη με θεματική «Προς μία οικονομία της γνώσης: ΄Ερευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία ως στρατηγική επιλογή στην Ευρώπη του σήμερα». Πρόκειται για μία προσομοίωση συζήτησης πολύ κοντά στη δομή και την τυπολογία συζητήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα με στόχο να προωθήσει την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, να προβάλλει την κοινοβουλευτική συζήτηση, να ενθαρρύνει τον διαπολιτισμικό διάλογο και να εξοπλίσει τους νέους με τις αρχές της ειρηνικής γειτνίασης, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού στον άνθρωπο, στη διαφορετικότητα και στο περιβάλλον, αφού δίνει την ευκαιρία σε μαθητές Λυκείου να συνεργαστούν σε Επιτροπές των 15 αποτελούμενες από παιδιά διαφορετικών σχολείων προκειμένου να καταλήξουν σε ομόφωνες αποφάσεις για το θέμα τους, τις οποίες παρουσιάζουν στην Ολομέλεια κι επιδιώκουν να περάσουν ως ψήφισμα.

 

  • Προβολές: 125