Συνάντηση μαθητών ΓΕΛ Σουφλίου με κ. Καλακίκο

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου οι Μαθητές-Πρεσβεις του ΓΕΛ Σουφλίου είχαν την χαρά και την τιμή να συνδεθούν διαδικτυακά με τον Δήμαρχο Σουφλίου κ. Καλακικο και να του απευθύνουν ερωτήσεις
ααναφορικά με τις χρηματοδοτησεις της ΕΕ στον ευρύτερο Δήμο Σουφλίου στους τομείς των υποδομών, πολιτισμού περιβάλλοντος και ασφάλειας.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΚΙΚΟ                ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΛΑΚΙΚΟ ΝΟ 2
Την συζήτηση παρακολουθησαν οι Μαθητές-Πρεσβεις του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνων με τους οποίους συνεργαζεται το Λύκειο Σουφλίου στο Πρόγραμμα Σχολεία-Πρεσβεις του ΕΚ για την από κοινού ανάπτυξη δράσης που αφορά στην συγκριτική εκτίμηση χρηματοδοτησεων από την ΕΕ της περιφέρειας και του κέντρου της Ελλάδας. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο μας για τις πληροφορίες που μας έδωσε και τους Μαθητές-Πρεσβεις των δύο σχολείων που συνεργάστηκαν για τις ερωτήσεις της συνέντευξης!
  • Προβολές: 110