Εκπαιδευτικοί 2022-2023

Επώνυμο Όνομα   Ειδικότητα Λεκτικό Ειδικότητας - Κλάδου
Ξανθοπούλου Ειρήνη (Δ/ντρια) ΠΕ02 Φιλόλογος
Παρθένου Δήμητρα (Υποδ/ντρια) ΠΕ01 Θεολόγος
Γκάγκου Λεμονιά   ΠΕ02 Φιλόλογος
Βαρτζή Αναστασία   ΠΕ02 Φιλόλογος
Παπακώστα Βασιλική   ΠΕ02 Φιλόλογος
Μπέντης Χρήστος   ΠΕ02 Φιλόλογος
Τάσσου Βασιλική   ΠΕ03 Μαθηματικός
Κακαλή Αθανασία   ΠΕ03 Μαθηματικός
Μακρυδήμα Βιργινία   ΠΕ03 Μαθηματικός
Πατσιά Μαρία   ΠΕ04.01 Φυσικός
Μιδάλκος Παναγιώτης   ΠΕ04.02 Χημικός
Παναγοπούλου Μαρία   ΠΕ04.04 Βιολόγος
Παρασκευά Παναγιώτα   ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας
Δαστερίδου Αναστασία   ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας
Γαβριήλ Δήμητρα   ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσα
Ντεληλάμπρου Νικολέτα   ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Γιαννοπούλου Ελένη   ΠΕ80 Οικονομολόγος
Καμαργιάννης Πασχάλης   ΠΕ86 Πληροφορικός
  • Προβολές: 36

Εκπαιδευτικοί 2021-2022

Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Λεκτικό κλάδου - Ειδικότητας
ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
ΒΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΓΚΑΓΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΔΟΥΡΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΜΠΕΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΚΑΚΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΑΚΡΥΔΗΜΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΜΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
ΜΙΔΑΛΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΖΩΗ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΝΤΕΛΗΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • Προβολές: 124