Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Ωρολόγιο πρόγραμμα.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Ώρες Γονέων & Κηδεμόνων

Στους ακόλουθους σύνδεσμους θα βρείτε :
 α) το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για το σχολικό έτος 2021-2022.
 β) τις Ώρες ενημέρωσης Γονέων & Κηδεμόνων για τη σχολική επίδοση των μαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022