Προσφορές Εκδρομής Α Λυκείου 2022-2023

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Α' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

ALPINO TOURS

RED TRAVEL

THE LEON TRAVEL Co.

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

Κατόπιν ένστασης συντάχθηκε το πρακτικό εξέτασης της και η τελική πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 39

Εκπαιδευτική επίσκεψη Β' Λυκείου στο Διδυμότειχο

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β' Λυκείου στο Διδυμότειχο και την κατάθεση προσφορών, συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 34

Προσφορές Εκδρομής Γ Λυκείου 2022-2023

Σε συνέχεια της πράξης επαναπροκύρηξης και  της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Γ' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

HERODOTUS TOURS

THE LEON TRAVELCo.

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης .

  • Προβολές: 41

Σύμβαση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Στρασβούργο EUROSCOLA

Για την επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράφτηκε το πιο κάτω σύμβαση :

Σύμβαση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης - Μετακίνησης Μαθητών/τριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος EUROSCOLA

  • Προβολές: 71

Προσφορές Εκδρομής Β Λυκείου 2022-2023

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Β' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

ALPINO TOURS

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ ΤΟΥΡΣ ΙΚΕ

THE LEON TRAVELCo.

RED TRAVEL

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης .

  • Προβολές: 44