Προσφορές Εκδρομής Α Λυκείου 2023-2024

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Α' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ TOURS

RED TRAVEL

THE LEON TRAVEL Co.

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 44

Προσφορές Εκδρομής Β Λυκείου 2023-2024

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Β' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ ΤOURS

RED TRAVEL

 μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 47

Προσφορές Εκδρομής Α Λυκείου 2022-2023

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Α' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

ALPINO TOURS

RED TRAVEL

THE LEON TRAVEL Co.

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

Κατόπιν ένστασης συντάχθηκε το πρακτικό εξέτασης της και η τελική πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 105

Προσφορές Εκδρομής Γ Λυκείου 2023-2024

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Γ' Λυκείου κατατέθηκαν οι προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

KARAKATSANIS TOURS

RED TRAVEL

THE LEON TRAVEL Co.

μετά την σύγκριση των παραπάνω συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης .

  • Προβολές: 53

Εκπαιδευτική επίσκεψη Β' Λυκείου στο Διδυμότειχο

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β' Λυκείου στο Διδυμότειχο και την κατάθεση προσφορών, συντάχθηκε η προβλεπόμενη πράξη κατακύρωσης.

  • Προβολές: 110