Προσφορές Εκδρομής Β Λυκείου 2021-2022

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Α' Λυκείου κατατέθηκαν προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ ΤΟΥΡΣ ΙΚΕ

THE LEON TRAVEL Co.

  • Προβολές: 21

Προσφορές Εκδρομής Α Λυκείου 2021-2022

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Α' Λυκείου κατατέθηκαν προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ ΤΟΥΡΣ ΙΚΕ

THE LEON TRAVEL Co.

 

  • Προβολές: 21

Προσφορές Εκδρομής Γ Λυκείου 2021-2022

Σε συνέχεια της ανάρτησης για την κατάθεση προσφορών για την υλοποίηση της εκδρομής της Γ' Λυκείου κατατέθηκαν προσφορές  από τα τουριστικά γραφεία:

CONNECTION TRAVEL

DEMOCRITUS TRAVEL

ΚΙΚΩΝ ΤΟΥΡΣ ΙΚΕ

THE LEON TRAVEL Co.

 

 

 

  • Προβολές: 45