Το βραβείο «Κοινωνικού Αντικτύπου» στο ΓΕΛ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Το βραβείο «Κοινωνικού Αντικτύπου» στην Εμπορική Έκθεση Θεσσαλονίκης, απονεμήθηκε στην ομάδα της «Εικονικής Επιχείρησης SSW» του ΓΕΛ Σουφλίου