Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022

  • Προβολές: 3

Συνοπτική έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2020-2021

Στον παρόντα σύνδεσμο βλέπετε τη συνοπτική έκδοση της Πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής μας Μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021 (άρθρο 11, & 2,1-4, ΦΕΚ Β΄/4189/10.09.2021).

  • Προβολές: 66