Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

  • Προβολές: 133

Συνοπτική έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022

Στο σύνδεσμο βλέπετε την Συνοπτική έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου της Σχολικής μας μονάδας για το σχολικό έτος 2021-2022 όπως αυτή κατατέθηκε απο τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού  έργου της περιφέρειας ΑΜΘ.

  • Προβολές: 195

Συνοπτική έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2020-2021

Στον παρόντα σύνδεσμο βλέπετε τη συνοπτική έκδοση της Πρώτης Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής μας Μονάδας για το σχολικό έτος 2020-2021 (άρθρο 11, & 2,1-4, ΦΕΚ Β΄/4189/10.09.2021).

  • Προβολές: 215

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2021-2022

  • Προβολές: 159