Ώρες γονέων σχ.έτος 2023-24

Κακαλή Αθανασία ΠΕ03- Μαθηματικός -Διευθύντρια- διαθέσιμη όλες τις ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας

Κρικελάς Κωνσταντίνος ΠΕ01- Θεολόγος, Παρασκευή 10:50-11:35

Γκάγκου Λεμονιά ΠΕ02- Φιλόλογος- Υποδιευθύντρια, Δευτέρα 11:40-12:20 και Παρασκευή 9:55-10:40

Βαρτζή Αναστασία ΠΕ02- Φιλόλογος, Τετάρτη 10:50-11:35 και Παρασκευή 11:40-12:20

Μπέντης Χρήστος ΠΕ02, Φιλόλογος, Δευτέρα 9:55-10:40 και Παρασκευή 9:55-10:40

Καζάκου Γιαννούλα ΠΕ02, Φιλόλογος, Δευτέρα 10:50-11:35 και Παρασκευή 9:55-10:40

Κουλιάκη Χρυσή ΠΕ02, Φιλόλογος, Δευτέρα 9:05-9:45

Μακρυδήμα Βιργινία ΠΕ03, Μαθηματικός, Τρίτη 9:05-9:45 και Παρασκευή 11:40-12:20

Δεληγιάννης Χρήστος ΠΕ03, Μαθηματικός, Δευτέρα 11:40-12:20 και Παρασκευή 10:50-11:35

Πατσιά Μαρία ΠΕ04, Φυσικός, Τετάρτη 10:50-11:35 και Παρασκευή 11:40-12:20

Μιδάλκος Παναγιώτης ΠΕ04, Χημικός, Δευτέρα 9:55-10:40 και Παρασκευή 9:55-10:40

Παναγοπούλου Μαρία  ΠΕ04, Βιολόγος, Παρασκευή 10:50-11:35

Πιρπιρή Μάρθα ΠΕ05, Γαλλικής Γλώσσας, Παρασκευή 9:05-9:45

Παρασκευά Παναγιώτα ΠΕ06, Αγγλικής Γλώσσας, Δευτέρα 10:50-11:35 και Παρασκευή 10:50-11:35

Ντεληλάμπρου Νικολέτα ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής, Τρίτη 9:55-10:40 και Παρασκευή 10:50-11:35

Χρυσοστμίδου Θεοδώρα ΠΕ80, Οικονομολόγος, Παρασκευή 9:05-9:45

Καμαργιάννης Πασχάλης ΠΕ86, Πληροφορικός, Πέμπτη 11:40-12:20 και Παρασκευή 9:55-10:40

 

 

 • Προβολές: 5

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων από τη Διεύθυντρια του σχολείου

Σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου υποδέχθηκαν στη σχολική μονάδα τους γονείς/ κηδεμόνες  των μαθητών/τριών και των τριών τάξεων .  Η Διευθύντρια ενημέρωσε τους γονείς/ κηδεμόνες για θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, τον εσωτερικό σχολικό κανονισμό και τα ποικίλα προγράμματα στα οποία το σχολείο συμμετέχει. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισχυρή επιθυμία της διεύθυνσης αλλά και των εκπαιδευτικών για μια στενή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου με στόχο την καλύτερη  από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν  αλλά και την αποτελεσματικότερη  εξέλιξη και πρόοδο κάθε μαθητή/τριας.

 • Προβολές: 26

Έντυπα εγγραφών 2023-2024

Μετά την τοποθέτηση των μαθητών στο Λύκειο είναι αναγκαίο να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (11-09-2023) με κάθε πρόσφορο τρόπo (e-mail ή δια ζώσης), τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο για το έτος 2023-2024:

*** Για μαθητές της Α΄ τάξης όλα τα έντυπα που ακολουθούν

*** Για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης τα έντυπα στους αριθμούς 1 (το εκτυπώνετε από το σύστημα e-eggrafes με τους κωδικούς σας taxisnet), 2 και 3 και 6.

 1. Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο Α' κηδεμόνας στο e-eggrafes, όπου θα αναγράφεται το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, όπως εκείνο έχει υποβληθεί
 3. Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφών του ΓΕΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Α' κηδεμόνα
 4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας
 5. Πληροφοριακό δελτίο 1 με τα στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
 6. Πληροφοριακό δελτίο 2 με τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
 7. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΈΝΤΥΠΟ ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από γιατρό
 8. Υπόδειγμα αίτησης κηδεμόνα
 • Προβολές: 60

Ηλεκτρονικές εγγραφές από 01-09-23 έως 05-09-23 στα ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ

Από την 1η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07.00 έως την 5η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Από την 11η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 έως τη 15η  Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής – ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Η έγκριση των εκπρόθεσμων εγγραφών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι/ες εκτυπώνουν την Ηλεκτρονική Αίτηση και την καταθέτουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου ο/η τελευταίος/α να τα αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Οι αιτήσεις για την κατ΄ εξαίρεση και εκπρόθεσμη εγγραφή στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, στα παραπάνω χρονικά διαστήματα, θα υποβληθούν χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

 • Προβολές: 45

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Εγγραφής, Ανανέωσης Εγγραφής & Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ.–ΕΠΑ.Λ.–Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 07:00 έως και τις 07 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

 • Προβολές: 63