Έντυπα εγγραφών 2022-2023

Μετά την τοποθέτηση των μαθητών στο Λύκειο είναι αναγκαίο να προσκομίσετε στο σχολείο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων (12-09-2022) με κάθε πρόσφορο τρόπo (e-mail ή δια ζώσης), τα παρακάτω έγγραφα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του παιδιού σας στο σχολείο για το έτος 2022-2023:

*** Για μαθητές της Α΄ τάξης όλα τα έντυπα που ακολουθούν

*** Για μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης τα έντυπα στους αριθμούς 1 (το εκτυπώνετε από το σύστημα e-eggrafes με τους κωδικούς σας taxisnet), 2 και 3.

  1. Εκτυπωμένη την αίτηση που υπέβαλλε ηλεκτρονικά ο Α' κηδεμόνας στο e-eggrafes, όπου θα αναγράφεται το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του έτερου κηδεμόνα ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, όπως εκείνο έχει υποβληθεί
  3. Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφών του ΓΕΛ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΈΝΗ ΑΠΌ ΤΟΝ Α' κηδεμόνα
  4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/μαθήτριας
  5. Πληροφοριακό δελτίο με τα στοιχεία επικοινωνίας μαθητή και κηδεμόνων
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΈΝΤΥΠΟ ΑΔΥΜ), συμπληρωμένο από γιατρό
  7. Υπόδειγμα αίτησης κηδεμόνα
  • Προβολές: 155