Υφαίνοντας ..την αγάπη

Οι μαθητές του Λυκείου Σουφλίου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα e twinning δημιούργησαν σε συνεργασία με τους μαθητές των γυμνασίων Ατσιπόπουλο Ρεθύμνου και Bularat Αργυροκάστρου στην Αλβανία ανάμεσα στα υπόλοιπα συνεργατικά έργα και ένα κοινό παραμύθι. Στη συνέχεια το οπτικοποίησαν με τη βοήθεια των καθηγητών τους, δημιουργώντας ένα αξιέπαινο οπτικοακουστικό υλικό, ζωντανή διαφήμιση για τον τόπο του κάθε σχολείου. Ας το απολαύσουμε

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1j_xdhgFw_N-H2TqwU6760GkUl1wfEhwh%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR1kvKCTMC86tY73rGrhOBiqlmi7NmUaTOrw1y42XBKObgx107UBlTMxZsE&h=AT1jYJkjGx6e76vfq-qmIYrh7g_JlsXUK9x0r765zJKFiOoMJCh7Dph0aS2zbiodF9HJHp54mXIimiVUsIGlNEfoij94AFUs2EfCU57cCjswc085N4q0LeEh72iBAcHH86uWrg

  • Προβολές: 137